Campanya 2019

Els objectius d’aquesta campanya han estat els següents:

1) Dur a terme prospeccions arqueològiques al desert de Saqqara sud-oest per documentar possibles jaciments o restes arqueològiques a part de Kom el-Khamasin. Aquests són els límits i les coordenades de la concessió:

  • ANGLE NE: 29º 52′ 30″ N 31º 12′ 10″ E
  • ANGLE SE: 29º 50′ 30″ N 31º 12″ 10″ E
  • ANGLE SO: 29º 50′ 30″ N 31º 08′ 30″ E
  • ANGLE NO: 29º 52′ 30″ N 31º 08′ 30″ E
Àrea de la concessió

Hem procedit a la prospecció sistemàtica de tota l’àrea seguint dos mètodes complementaris: a la part més oriental de la concessió, és a dir, aquella que queda més a prop dels monuments de Saqqara, s’ha realitzat un rastreig a peu i detallat del terreny, mentre que a la part central i occidental de la concessió, més allunyada de la zona cultivada i, per tant, menys susceptible de contenir restes arqueològiques, s’ha procedit més selectivament, d’acord amb el que es pot veure a les fotografies aèries de Google Earth i amb l’experiència de camp del codirector egipci de la Missió, Dr. Mohammed Youssef. D’aquesta manera, s’han pogut documentar una vintena de llocs, de potència, datació i interès diversos, alguns dels quals seran excavats a la campanya de 2020.

2) Ubicar de manera precisa a la cartografia el jaciment de Kom el-Khamasin i els altres llocs arqueològics documentats a les prospeccions i iniciar els treballs d’alçat topogràfic del jaciment i l’àrea adjacent a fi de realitzar un mapa topogràfic complet de la regió compresa a la concessió.

Patrocinadors i col·laboradors