Complex cultual reial del Regne Nou

El segon projecte de la SEAMS consisteix en l’excavació d’un petit complex cultual reial del Regne Nou situat a 1,5 km al nord-est de Kom el-Khamasin i a 700 m del gran recinte de Gisr al-Mudir (inicis del dinàstic), dins de la gran àrea desèrtica circumdant inicial de la Missió (Saqqara sud-oest). El jaciment, desconegut fins al moment, va ser descobert durant la prospecció de la campanya de 2019.

Durant la campanya de 2022 es va procedir a l’excavació d’aquest complex. Queden pendents darreres intervencions puntuals i comprovacions. El complex està format per dues àrees topogràficament i arqueològicament diferenciades: un petit edifici de planta quadrangular i més d’una trentena d’acumulacions de ceràmica al seu voltant, pel sud i l’oest.

Per a una breu descripció dels resultats dels treballs: Campanya 2022.

Part nord de l'edifici cultual de tova. Al fons, la piràmide graonada
Fragment de pintura mural, amb el cap d'un rei amb perruca i ureu al front, mirant a la dreta
Una de les acumulacions de ceràmica

Patrocinadors i col·laboradors