Campanya 2023

La campanya de 2023 va tenir lloc la primera quinzena de juny i va ser eminentment tècnica. Vam fer un estudi exhaustiu de l’àrea de la concessió, a Saqqara nord-oest, des d’un punt de vista espacial, topogràfic i geològic. Vam estudiar la composició del terreny per coneixer el context geològic en què van ser edificades les tombes d’aquest cementiri i excavats els seus pous i càmeres funeràries, així com els dipòsits de graves i sorres que avui les cobreixen. Vam realitzar els primers mapes topogràfics. Però, sobretot, vam fer una àmplia prospecció arqueològica, geo-magnètica y per geo-radar de l’àrea concedida. Això ens ha ajudat a planificar els treballs que durem a terme a partir de la campanya d’aquest any 2024, amb l’excavació sistemàtica de la mastaba monumental de Sabu Tjety.

Treballs de prospecció magnètica al jaciment
Treballs a l'àrea de la mastaba de Sabu Tjety
Els tres membres de l'empresa de prospeccions geofísiques Sot: Helena, Pedro i Roger, prospectant la mastaba de Sabu Tjety amb georadar
Els desnivells del terra fan difícil, de vegades, fer avançar el radar...
Josep pren notes en un marc incomparable...
Oriol i Roger decantant sorres i graves per conèixer la composició geològica del terreny
El nostre fotògraf, Albert, sempre sigil·losament omnipresent...

Patrocinadors i col·laboradors