Campanya 2023

La campanya de 2023 ha tingut lloc la primera quinzena de juny i ha estat eminentment tècnica. Hem fet un estudi exhaustiu de l’àrea de la concessió, a Saqqara nord-oest, des d’un punt de vista espacial, topogràfic i geològic. Hem estudiat la composició del terreny per coneixer el context geològic en què van ser edificades aquestes tombes i excavats els seus pous i càmeres funeràries, així com els dipòsits de graves i sorres que avui les cobreixen. Hem realitzat els primers mapes topogràfics. Però, sobre tot, hem fet una àmplia prospecció arqueològica, geo-magnètica y per geo-radar de l’àrea concedida. Això ens ajudarà a planificar els treballs que durem a terme a partir de la campanya de l’any 2024, amb l’excavació sistemàtica de la mastaba monumental de Sabu Tjety.

Treballs de prospecció magnètica al jaciment
Treballs a l'àrea de la mastaba de Sabu Tjety
Els tres membres de l'empresa de prospeccions geofísiques Sot: Helena, Pedro i Roger, prospectant la mastaba de Sabu Tjety amb georadar
Els desnivells del terra fan difícil, de vegades, fer avançar el radar...
Josep pren notes en un marc incomparable...
Oriol i Roger decantant sorres i graves per conèixer la composició geològica del terreny
El nostre fotògraf, Albert, sempre sigil·losament omnipresent...

Patrocinadors i col·laboradors