Jaciment de Kom el-Khamasin

La Missió Arqueològica Hispano-Egípcia a Saqqara es va posar en marxa amb l’objectiu principal d’excavar el jaciment de Kom el-Khamasin, situat al límit sud-oest de l’àrea arqueològica de Saqqara, a 3 km de les terres de cultiu i dels principals monuments de la necròpolis memfita. A causa del seu aïllament, el lloc havia estat objecte de violents saquejos als anys 90 del segle passat. Després d’això, una important sèrie d’inscripcions i relleus va poder ser recuperada d’allà, abandonada pels saquejadors, mentre que una altra va sortir il·legalment del país, va entrar al mercat d’antiguitats i va ser detectada per nosaltres a les pàgines web de galeries d’art i antiguitats de tot el món.

Tot aquest material va permetre conèixer, entre altres, el personatge principal enterrat a Kom el-Khamasin: Imephor Impy Nikauptah, summe sacerdot dels déus Ptah i Sokar de Memfis durant el Primer Període Intermediari (2200-2050 a.C.). Però la documentacióplantejava moltes i interessants qüestions en relació amb els seus noms, la seva carrera com a alt oficial i sacerdot, la seva titulatura i el paper que va poder jugar a la convulsa època que li va tocar viure. Tot això feia imprescindible una intervenció arqueològica al lloc.

Això va motivar la sol·licitud de permisos i la constitució de la missió. Els objectius eren:

  1. Excavar de manera completa el jacimint de Kom el-Khamasin amb la finalitat de determinar la seva estructura, la seva topografia i eventualment el nombre de tombes que va encabir i de recuperar tots els materials arqueològics, epigràfics i iconogràfics que poguessin quedar encara dispersos entre la sorra. Estava clar que no es conservava cap estructura arquitectònica, però aquests materials podien ser molt importants per a la reconstrucció de la història del lloc i del perfil de Imephor, como així ha estat efectivament.
  2. Prospectar tota l’àrea desèrtica al voltant de Kom el-Khamasin per detectar altres possibles jaciments o vestigis arqueològics. Això ha portat a la descoberta del jaciment objecte del segon projecte de la Missió: el complex cultual reial del Regne Nou.
  3. Crear una completa base de dades amb tots els materials procedents de Kom el-Khamasin, tant els recuperats in situ com els documentats en catàlegs i webs de galeries d’art.
  4. Procedir a l’anàlisi de tots aquests materials i fonts per a arribar a conclusions històriques i culturals.
  5. Fer públics els resultats dels treballs arqueològics i de les investigacions a través de publicacions, tant especialitzades com d’alta divulgació, participacions a congressos, exposicions, conferències, cursos, produccions audiovisuals, mitjans de comunicació i xarxes socials. En especial, publicar la monografia final a una col·lecció de prestigi i difusió internacional.

Els primers dos d’aquests objectius ja s’han assolit, atès que l’excavació i les prospeccions van acabar el 2022; en el altres, seguim treballant.

Patrocinadors i col·laboradors