Equip

Director de la misisó i epigrafista

Codirector egipci de la missión i arqueòleg

Directora de camp i ceramòloga

Director de camp i arqueòleg

Secretari de la missió i epigrafista

Gestor

Patrocinadors i col·laboradors