María González Rodríguez

Ceramòloga

María González Rodríguez és graduada en Història per la Universidad de Salamanca (USAL) i el 2017 va finalitzar els estudis del Màster Universitari Oficial (MUO) en Egiptologia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Actualment és doctoranda en Egiptologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El títol de la seva tesi és: “Iconografía y realidad material de la cerámica en el antiguo Egipto” projecte dedicat a l’estudi comparatiu de la ceràmica en diferents períodes de la història d’Egipte, sota la direcció de la Dra. Zulema Barahona Mendieta.

La seva activitat s’ha centrat sobretot en projectes arqueològics, principalment a la Península Ibèrica, com ara el jaciment visigot del Castillón, a la província de Zamora, o el jaciment talaiòtic de Ses Païses, a Mallorca. Ha participat a diversos projectes de conservació i restauració arqueològica, destacant el pla de protecció de la muralla de Càceres encarregat per la Junta d’Extremadura.

Recentment ha participat en algunes missions arqueològiques a Egipte com a ceramòloga: el Projecte Djehuty, dut a terme pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a Dra Abu el-Naga, i el Projecte TT209, dut a terme per la Universidad de la Laguna (ULL) a Assassif Sud. Ha participat a la temporada 2020 i 2021 com a ceramòloga del projecte arqueològic: «Projecte Medamud», dut a terme per la Universitat de la Sorbona-IFAO a Medamud.

Patrocinadors i col·laboradors