Oriol Oms Llobet

Geòleg

Oriol Oms Llobet és professor agregat i cap de la Unitat d’Estratigrafia del Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB, Facultat de Ciències). Obtingué el seu doctorat a la UAB el 1998. Com a especialista en geologia sedimentaria, ha participat en diversos projectes centrats en el registre estratigràfic en edats geològiques i ambients deposicionals diversos. Ha estat investigador principal de 4 projectes i ha participat en uns 20 més.

La seva recerca s’ha dut a terme en conques europees d’Espanya, França, Portugal, Itàlia, Geòrgia (Caucas, Àsia), Tunísia i Eritrea (Àfrica), entre altres. Les seves recerques geoarqueològiques inclouen aspectes tals com la procedència de matèries primeres, estratigrafia, processos sedimentaris i magnetoestratigrafia. Els seus treballs més rellevants tracten sobre geoarqueologia de jaciments arqueo/paleontològics tals com Barranco León i Fuente Nueva 3 (conca de Guadix-Baza, Andalusia), Buia (Eritrea) o Dmanisi (Geòrgia, Càucas). Ha estat director de 8 tesis doctorals i les seves recerques s’han publicat en més de 100 articles, incloent revistes com Nature, PNAS, Journal of Human Evolution, Scientific Reports, Archaeological and Anthropological Sciences, Quaternary Science, Review, Journal of Quaternary Science etc.

Forma part del Projecte Kom el-Khamaseen des del 2022. Les seves tasques en el projecte són els estudis sobre el context sedimentari del jaciment (estratigrafia, sedimentologia, processos de formació etc.) juntament amb la geologia regional.

Patrocinadors i col·laboradors