Missió Hispano-Egípcia a Saqqara Sud-Oest

La Missió Hispano-Egípcia a Saqqara Sud-oest té com a principal objectiu el desenrunament i excavació del jaciment de Kom el-Khamasin, situat a l’àrea arqueològica de Saqqara, una de les més emblemàtiques d’Egipte. Saqqara va formar part de la gran necròpolis memfita, o sigui, del conjunt de cementiris situats a l’oest de la ciutat de Memfis, capital d’Egipte durant el Regne Antic, en què es van enterrar, a les seves piràmides, els reis d’aquest període, i a les seves tombes, els alts funcionaris de la cort. La particularitat de Kom el-Khamasin (i un dels aspectes que requereixen ser dilucidats) és la seva estranya ubicació, molt entrat el desert, molt més a l’oest que qualsevol altre jaciment de la necròpolis memfita. Aquesta ubicació, que el manté desprotegit, va ser la causa del seu violent saqueig per part de lladres de tombes el 1999.

Localització del jaciment de Kom el-Khamasin

La Missió ha quedat constituïda a principis del mateix any 2019, després de l’aprovació per part del Supreme Council of Antiquities d’Egipte. La concessió abasta el jaciment de Kom el-Khamasin i una extensa àrea que l’envolta d’uns 6 x 4 km.

Àrea de la concessió

Les dades que aporti el desenrunament i excavació del lloc, amb la recuperació de materials i inscripcions que ells comportarà, se sumaran a les dades que ja posseïm com a resultat dels estudis realitzats per nosaltres dels materials inscrits recuperats al jaciment per la direcció de la regió arqueològica de Saqqara després del saqueig de 1999, així com de les peces (fragments de blocs de calcària i estatuetes amb inscripcions) localitzades a galeries d’art i arqueologia de tot el món i procedents d’aquest mateix saqueig. Molts d’aquests materials i peces ja han estat publicats preliminarment per nosaltres. El treball de la Missió permetrà, doncs, completar i integrar tota la informació sobre Kom el-Khamasin i preparar l’estudi i la publicació final del jaciment, amb la interessant problemàtica històrica que planteja.

Es tracta, en efecte, d’una de les poques necròpolis egípcies de finals del Regne Antic i principis del Primer Període Intermediari, és a dir, del moment en què, per primera vegada a la història d’Egipte i universal, va caure i es va disgregar un Estat centralitzat, esdeveniment que sembla haver repercutit tant a la ubicació del jaciment com a les carreres religioses i administratives d’alguns dels alts dignataris enterrats allà, segons ens revelen les inscripcions ja conegudes i estudiades.

Un altre objectiu de la Missió és la prospecció sistemàtica de tota l’àrea que envolta el jaciment de Kom el-Khamasin, per tal de documentar altres possibles jaciments i vestigis arqueològics, així com l’elaboració de plànols i mapes topogràfics dels jaciments estudiats i de l’àrea que abasta la concessió.

Patrocinadors i col·laboradors